CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THS

Băng tải nhựa Hongsbelt

Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-1500B

Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-1500B

Băng tải nhựa Hongsbelt HS-1500B, Chất liệu băng tải là ..
Giá: 0969 099 576
541
Băng Tải Nhựa HS 400B

Băng Tải Nhựa HS 400B

Băng tải nhựa HS400B, băng tải nhựa Hongsbelt , còn gọi..
Giá: 0969 099 576
125
Băng Tải Nhựa Hongs Belt HS-100A-HD-N

Băng Tải Nhựa Hongs Belt HS-100A-HD-N

– Băng Tải Nhựa Hongs Belt HS-100A-HD-Nlà loại băng tải..
Giá: 0969 099 576
210
Băng Tải Nhựa Hongs Belt HS-103B-HD

Băng Tải Nhựa Hongs Belt HS-103B-HD

– Băng Tải Nhựa Hongs Belt HS-103B-HD là loại băng tải..
Giá: 0969 099 576
131
Băng Tải Nhựa Hongs Belt HS-100B-HD

Băng Tải Nhựa Hongs Belt HS-100B-HD

– Băng Tải Nhựa Hongs Belt HS 100B-HD là loại băng tải..
Giá: 0969 099 576
137
băng tải lược HS 901D-HD

băng tải lược HS 901D-HD

– Băng Tải Nhựa Hongs Belt hs 901d-hd là loại băng tải..
Giá: 0969 099 576
414
Băng Tải Nhựa Hongs Belt HS 3900C

Băng Tải Nhựa Hongs Belt HS 3900C

– Băng Tải Nhựa Hongs Belt HS 3900C, hay băng tải con lăn..
Giá: 0969 099 576
309
Băng Tải Nhựa Hongs Belt Hs 2500B ( bước 25.4 )

Băng Tải Nhựa Hongs Belt Hs 2500B ( bước 25.4 )

– Băng Tải Nhựa Hongs Belt HS 2500B được sử dụng..
Giá: 0969 099 576
394
Băng tải nhựa Hongs Belt HS 700B-N

Băng tải nhựa Hongs Belt HS 700B-N

– Băng Tải Nhựa Hongs Belt Hs 700B-N ( Bước 27.2mm)..
Giá: 0969 099 576
306
BĂNG TẢI NHỰA HONGS BELT HS-4000A

BĂNG TẢI NHỰA HONGS BELT HS-4000A

BĂNG TẢI NHỰA HONGS BELT HS-4000A , băng tải nhựa modules..
Giá: 0969 099 576
525
 Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-700B-N

Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-700B-N

Chất liệu: Nhựa PP , có 2 màu xanh và Trắng Thương..
Giá: 0969 099 576
591
 Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-100B

Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-100B

Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-100B , Chất liệu: Nhựa POM ,..
Giá: 0969 099 576
514
Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-1000B

Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-1000B

Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-1000B, Băng tải modules nhựa,..
Giá: 0969 099 576
447
Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-1000A

Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-1000A

Chất liệu: Nhựa POM , có 2 màu Nâu và Trắng ( Nhông có..
Giá: 0969 099 576
470
Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-500B

Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-500B

Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-500B , Chất liệu: Nhựa POM ,..
Giá: 0969 099 576
622
Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-2500A

Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-2500A

Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-2500A , băng tải nhựa modules,..
Giá: 0969 099 576
616
Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-2500B

Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-2500B

Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-2500B, Chất liệu: Nhựa PP ,..
Giá: 0969 099 576
509
Băng tải nhựa Hongsbelt HS-100A

Băng tải nhựa Hongsbelt HS-100A

Băng tải nhựa Hongsbelt HS100A, băng tải modules nhựa,..
Giá: 0969 099 576
562
Băng tải nhựa HS-100A-HD

Băng tải nhựa HS-100A-HD

Băng tải nhựa HS-100A-HD, băng tải modules nhựa, bước..
Giá: 0969 099 576
909
Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-1500A

Băng Tải Nhựa Hongbelt HS-1500A

Băng tải nhựa Hongsbelt HS-1500A là dòng băng tải nhựa..
Giá: 0969 099 576
437

xích nhựa, băng tải, xích 40p, 60p, băng tải nhựa

 băng tải nhựa hongsbelt HS 702B-N

xích nhựa, xích xương cá, băng tải chạy cong

 băng tải nhựa hongsbelt HS 7100

 

hongsbelt, băng tải , băng tải nhựa, xích nhựa

  băng tải nhựa hongsbelt 

xích nhựa, băng tải inox, băng tải nhựa, xích inox, 820k325

xích nhựa HS 880TAB K600

xích nhựa, xích inox

 xích nhựa HS 820 k325

hs 700b, hongsbelt, băng tải nhựa, hongs belt. hs 100A, hs 100A  , băng tải thực phẩm

 băng tải nhựa bước siêu nhỏ 5mm. HS  4000A

băng tải intralox, hongsbelt, băng tải nhựa

băng tải nhựa HS 1100

băng tải chạy cong, hs 500b, hongs belt, băng tải nhựa

băng tải nhựa HS 500B

1/  Băng tải nhựa modular 

Dòng HS-100 (Bước 50.8mm)

HS-100A => https://hongsbelt.com.vn/hs-100a
HS-100B => https://hongsbelt.com.vn/hs-100b
HS-100AN => https://hongsbelt.com.vn/hs-100an
HS-100D => https://hongsbelt.com.vn/hs-100d
HS-100B-EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-100b-el
HS-100C => https://hongsbelt.com.vn/hs-100c
HS-101B => https://hongsbelt.com.vn/hs-101b
HS-102B => https://hongsbelt.com.vn/hs-102b

 

Dòng HS-100-HD (Bước 50.8mm)
HS-100A-HD => https://hongsbelt.com.vn/hs-100a-hd
HS-100B-HD => https://hongsbelt.com.vn/hs-100b-hd
HS-101B-HD => https://hongsbelt.com.vn/hs-101b-hd
HS-103B-HD => https://hongsbelt.com.vn/hs-103b-hd

 

Dòng HS-100-N (Bước 50.8mm)
HS-100A-HD-N => https://hongsbelt.com.vn/hs-100a-hd-n
HS-100A-HD-N-C => https://hongsbelt.com.vn/hs-100a-hd-n-c
HS-100A-HD-N-EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-100a-hd-n-el
HS-100B-HD-N => https://hongsbelt.com.vn/hs-100b-hd-n
HS-103B-HD-N => https://hongsbelt.com.vn/hs-103b-hd-n
HS-103B-HD-AN => https://hongsbelt.com.vn/hs-103b-hd-an

 

Dòng HS-200 (Bước 25.4mm)
HS-200A => https://hongsbelt.com.vn/hs-200a
HS-200B => https://hongsbelt.com.vn/hs-200b
HS-200C => https://hongsbelt.com.vn/hs-200c
HS-200EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-200el
HS-200AN => https://hongsbelt.com.vn/hs-200an
HS-200A-HD => https://hongsbelt.com.vn/hs-200a-hd
HS-201A => https://hongsbelt.com.vn/hs-201a

 

Dòng HS-300 (Bước 45.0mm)
HS-300B => https://hongsbelt.com.vn/hs-300b
HS-300B-EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-300b-el
HS-300C => https://hongsbelt.com.vn/hs-300c
HS-300B-PLUS => https://hongsbelt.com.vn/hs-300b-plus
HS-300B-PLUS-EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-300b-plus-el
HS-300B-PLUS-C => https://hongsbelt.com.vn/hs-300b-plus-c
HS-300B-HD => https://hongsbelt.com.vn/hs-300b-hd
HS-300B-HD-EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-300b-hd-el
HS-300B-HD-C => https://hongsbelt.com.vn/hs-300b-hd-c
HS-300B-HD-GB => https://hongsbelt.com.vn/hs-300b-hd-gb

 

Dòng HS-400(Bước 10.0mm)
HS-400A => https://hongsbelt.com.vn/hs-400a
HS-400B => https://hongsbelt.com.vn/hs-400b

 

Dòng HS-500 (Bước 25.4mm)
HS-500A-N  => https://hongsbelt.com.vn/hs-500a-n
HS-500B => https://hongsbelt.com.vn/hs-500b
HS-500B-GB => https://hongsbelt.com.vn/hs-500b-gb
HS-500B-EL-GB => https://hongsbelt.com.vn/hs-500b-el-gb
HS-500C  => https://hongsbelt.com.vn/hs-500c
HS-500EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-500el
HS-500B-HD => https://hongsbelt.com.vn/hs-500b-hd
HS-500B-HD-D => https://hongsbelt.com.vn/hs-500b-hd-d
HS-501A => https://hongsbelt.com.vn/hs-501a
HS-501B => https://hongsbelt.com.vn/hs-501b
HS-501C => https://hongsbelt.com.vn/hs-501c
HS-501D => https://hongsbelt.com.vn/hs-501d
HS-502A => https://hongsbelt.com.vn/hs-502a
HS-502B => https://hongsbelt.com.vn/hs-502b
HS-502C => https://hongsbelt.com.vn/hs-502c
HS-502D => https://hongsbelt.com.vn/hs-502d
HS-502EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-502el
HS-502ZS => https://hongsbelt.com.vn/hs-502zs
HS-502A-HD => https://hongsbelt.com.vn/hs-502a-hd
HS-502A-HD-D => https://hongsbelt.com.vn/hs-502a-hd-d
HS-502A-127.5FB => https://hongsbelt.com.vn/hs-502a-1275fb
HS-502A-83GB => https://hongsbelt.com.vn/hs-502a-83gb

 

Dòng HS-600 (Bước 25.4mm)
HS-600B  => https://hongsbelt.com.vn/hs-600b
HS-600C => https://hongsbelt.com.vn/hs-600c

 

Dòng HS-700 (Bước 27.2mm)
HS-700A => https://hongsbelt.com.vn/hs-700a
HS-700B => https://hongsbelt.com.vn/hs-700b
HS-700EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-700el
HS-701B => https://hongsbelt.com.vn/hs-701b

 

Dòng HS-700-N (Bước 27.2mm)
HS-700A-N => https://hongsbelt.com.vn/hs-700a-n
HS-700B-N => https://hongsbelt.com.vn/hs-700b-n
HS-700D-N => https://hongsbelt.com.vn/hs-700d-n
HS-700AB-N => https://hongsbelt.com.vn/hs-700ab-n
HS-700EL-N => https://hongsbelt.com.vn/hs-700el-n
HS-702B-N => https://hongsbelt.com.vn/hs-702b-n
HS-703B-N => https://hongsbelt.com.vn/hs-703b-n

 

Dòng HS-750 (Bước 7.5mm)
HS-750RC => https://hongsbelt.com.vn/hs-750rc

 

Dòng HS-800 (Bước 50.8mm)
HS-800-1C => https://hongsbelt.com.vn/hs-800-1c

 

Dòng HS-900 (Bước 50.8mm)
HS-900A => https://hongsbelt.com.vn/hs-900a
HS-900B => https://hongsbelt.com.vn/hs-900b
HS-900C => https://hongsbelt.com.vn/hs-900c
HS-901B => https://hongsbelt.com.vn/hs-901b
HS-900B-HD => https://hongsbelt.com.vn/hs-900b-hd
HS-902B => https://hongsbelt.com.vn/hs-902b
HS-901D => https://hongsbelt.com.vn/hs-901d
HS-901D-HD => https://hongsbelt.com.vn/hs-901d-hd

 

Dòng HS-1000 (Bước 19.0mm)
HS-1000A => https://hongsbelt.com.vn/hs-1000a
HS-1000B => https://hongsbelt.com.vn/hs-1000b
HS-1000EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-1000el
HS-1001B => https://hongsbelt.com.vn/hs-1001b

 

Dòng HS-F1000 (Bước 25.4mm)
HS-F1000A => https://hongsbelt.com.vn/hs-f1000a
HS-F1000B => https://hongsbelt.com.vn/hs-f1000b
HS-F1000-85A => https://hongsbelt.com.vn/hs-f1000-85a
HS-F1000-85A-GB => https://hongsbelt.com.vn/hs-f1000-85a-gb
HS-F1000-84B => https://hongsbelt.com.vn/hs-f1000-84b
HS-F1000-84B-GB => https://hongsbelt.com.vn/hs-f1000-84b-gb
HS-F1000-85AB => https://hongsbelt.com.vn/hs-f1000-85ab
HS-F1000-85AB-GB => https://hongsbelt.com.vn/hs-f1000-85ab-gb
HS-F1000-58RR => https://hongsbelt.com.vn/hs-f1000-58rr

 

Dòng HS-F1500 (Bước 15.2mm)
HS-F1500-85A => https://hongsbelt.com.vn/hs-f1500-85a
HS-F1500-85A-GB => https://hongsbelt.com.vn/hs-f1500-85a-gb

 

Dòng HS-1100 (Bước 15.2mm)
HS-1100A => https://hongsbelt.com.vn/hs-1100a
HS-1100B  => https://hongsbelt.com.vn/hs-1100b
HS-1100EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-1100el
HS-1100C => https://hongsbelt.com.vn/hs-1100c

 

Dòng HS-1100-N (Bước 15.2mm)
HS-1100A-N => https://hongsbelt.com.vn/hs-1100a-n
HS-1100B-N => https://hongsbelt.com.vn/hs-1100b-n
HS-1100B-N-EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-1100b-n-el
HS-1100AB-N => https://hongsbelt.com.vn/hs-1100ab-n

 

Dòng HS-1200 (Bước 31.75mm)
HS-1200B => https://hongsbelt.com.vn/hs-1200b
HS-1201B => https://hongsbelt.com.vn/hs-1201b

 

Dòng HS-1400 (Bước 50.8mm)
HS-1400B => https://hongsbelt.com.vn/hs-1400b

 

Dòng HS-1500 (Bước 12.7mm)
HS-1500A => https://hongsbelt.com.vn/hs-1500a
HS-1500A-HD => https://hongsbelt.com.vn/hs-1500a-hd
HS-1500B => https://hongsbelt.com.vn/hs-1500b
HS-1500EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-1500el

 

Dòng HS-1500-N (Bước 12.7mm)
HS-1500B-N  => https://hongsbelt.com.vn/hs-1500b-n

 

Dòng HS-1600 (Bước 50.8mm)
HS-1600A => https://hongsbelt.com.vn/hs-1600a
HS-1600B => https://hongsbelt.com.vn/hs-1600b
HS-1600D  => https://hongsbelt.com.vn/hs-1600d

 

Dòng HS-1700 (Bước 38.1mm)
HS-1700B => https://hongsbelt.com.vn/hs-1700b
HS-1700C => https://hongsbelt.com.vn/hs-1700c

 

Dòng HS-1800 (Bước 63.5mm)
HS-1800A  => https://hongsbelt.com.vn/hs-1800a
HS-1800A-100 => https://hongsbelt.com.vn/hs-1800a-100
HS-1800B => https://hongsbelt.com.vn/hs-1800b
HS-1800D => https://hongsbelt.com.vn/hs-1800d
HS-1800E => https://hongsbelt.com.vn/hs-1800e

 

Dòng HS-1900 (Bước 50.8mm)
HS-1900B => https://hongsbelt.com.vn/hs-1900b

 

Dòng HS-2000(Fixed Turning Radius 600mm)
HS-2000A => https://hongsbelt.com.vn/hs-2000a
HS-2000A-GB  => https://hongsbelt.com.vn/hs-2000a-gb
HS-2000A-RC => https://hongsbelt.com.vn/hs-2000a-rc

 

Dòng HS-2200 (Bước 19.05mm)
HS-2200A => https://hongsbelt.com.vn/hs-2200a-el
HS-2200A-EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-2200a-el
HS-2200-B1 => https://hongsbelt.com.vn/hs-2200-b1
HS-2200-B2 => https://hongsbelt.com.vn/hs-2200-b2

 

Dòng HS-2400 (Bước 25.4mm)
HS-2400B => https://hongsbelt.com.vn/hs-2400b

 

Dòng HS-2500 (Bước 25.4mm)
HS-2500A => https://hongsbelt.com.vn/hs-2500a
HS-2500B => https://hongsbelt.com.vn/hs-2500b
HS-2500D => https://hongsbelt.com.vn/hs-2500d
HS-2500E => https://hongsbelt.com.vn/hs-2500e

 

Dòng HS-2600 (Bước 25.0mm)

HS-2600B => https://hongsbelt.com.vn/hs-2600b

 

Dòng HS-2700 (Bước 57.15mm)
HS-2700D => https://hongsbelt.com.vn/hs-2700d

 

Dòng HS-2800 (Bước 25.0mm)
HS-2800C => https://hongsbelt.com.vn/hs-2800c

 

Dòng HS-3000 (Bước 25.0mm)
HS-3000B => https://hongsbelt.com.vn/hs-3000b

 

Dòng HS-3200 (Bước 15.2mm)
HS-3200A => https://hongsbelt.com.vn/hs-3200a

 

Dòng HS-3400 (Bước 25.4mm)
HS-3400A => https://hongsbelt.com.vn/hs-3400a
HS-3400ZS => https://hongsbelt.com.vn/hs-3400zs
HS-3400EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-3400el

 

Dòng HS-3600 (Bước 50mm)
HS-3600B => https://hongsbelt.com.vn/hs-3600b

 

Dòng HS-3800 (Bước 50.8mm)
HS-3800-3C => https://hongsbelt.com.vn/hs-3800-3c
HS-3800-6C => https://hongsbelt.com.vn/hs-3800-6c

 

Dòng HS-3900 (Bước 50.8mm)
HS-3900C  => https://hongsbelt.com.vn/hs-3900c
HS-3900C-N => https://hongsbelt.com.vn/hs-3900c-n

 

Dòng HS-4000 (Bước 5mm)
HS-4000A  => https://hongsbelt.com.vn/hs-4000a
HS-4000B  => https://hongsbelt.com.vn/hs-4000b

 

Dòng HS-4800 (Bước 25.4mm)
HS-4800A => https://hongsbelt.com.vn/hs-4800a
HS-4800A-EL => https://hongsbelt.com.vn/hs-4800a-el
HS-4800D => https://hongsbelt.com.vn/hs-4800d
HS-4800D-38 => https://hongsbelt.com.vn/hs-4800d-38

 

Dòng HS-6800 (Bước 38.1mm)
HS-6800A => https://hongsbelt.com.vn/hs-6800a
HS-6800D => https://hongsbelt.com.vn/hs-6800d

 

Dòng HS-8000(Fixed Radius 1000mm)
HS-8000A-RC => https://hongsbelt.com.vn/hs-8000a-rc
HS-LBP1005 => https://hongsbelt.com.vn/hs-lbp1005

 

Dòng HS-LBP1005 (Bước 25.4mm)
HS-LBP1005 => https://hongsbelt.com.vn/hs-lbp1005

 

Thông tin liên hệ
  • Đ/c: số 20 đường số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0969 099 576
  • Web: bangtaiths.com
map
2019 Copyright © Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp ths. All rights reserved. Designed by NINA Co., Ltd
  • Đang online: 16
  • Tuần: 2067
  • Tháng: 6643
  • Tổng truy cập: 810660
Back to Top
Zalo
Zalo